demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

dr hab. med. Michał Wszoła

 • Home
 • dr hab. med. Michał Wszoła

Pomysłodawca bionicznej trzustki, chirurg transplantolog przeszczepiający: trzustki, wyspy trzustkowe w leczeniu cukrzycy i przewlekłego zapalenia trzustki oraz nerki – pobrane zarówno od dawców zmarłych, jak i w przypadku przeszczepień rodzinnych.

Brał udział: w pierwszym przeszczepie wysp trzustkowych w Polsce (2008), pierwszym przeszczepie samej trzustki (2010) oraz w pierwszej wymianie par nerek pomiędzy dawcami-biorcami rodzinnymi (2015). Z połączenia jego dwóch pasji – transplantologii i endoskopii powstała nowa metoda miniinwzyjnego leczenia powikłanej cukrzycy – endoskopowe przeszczepienie wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka (w 2013 roku wykonał pierwszy tego typu zabieg na świecie), który obecnie stosowany jest w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zabieg ten jest proponowany chorym z powikłaną cukrzycą oraz w przypadkach pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki.

Obecnie pracuje nad biodrukowaniem 3D trzustki wraz Fundacją Badań i Rozwoju Nauki, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawską, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk oraz spółką MediSpace. Współtwórca portalu wymiany wiedzy medycznej www.medtube.net oraz aplikacji medycznej www.medizzy.com, gromadzącej ponad 400 tysięcy lekarzy i studentów medycyny z całego świata. Dyrektor medyczny Centrum medycznego Medispace  oraz CEOw Polbionica sp. z o.o.

Wielokrotnie nagradzany w kraju i zagranicą oraz odznaczony Złoty Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.

Dyplomy i stopnie naukowe

 • 1999 Dyplom Lekarza
 • 1999 lipiec – szkolenie „International School of Gastrointestinal and Liver Diseases” – Groningen Holandia
 • 2001 – 2005 studia doktoranckie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
 • 2005 – stopień doktora nauk medycznych nadany przez Radę I Wydziału Lekarskiego na podstawie rozprawy: „Ocena częstości występowania przewlekłego zakażenia Chlamydia Pneumoniae u chorych dializowanych oczekujących na przeszczepienie nerki“ – promotor prof. dr hab. med. Roman Danielewicz
 • 2001 – 2007 – Specjalizacja z chirurgii ogólnej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej – Kierownik Specjalizacji – prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski
 • 2008 – marzec – czerwiec – szkolenie z zakresu transplantacji wysp trzustkowych i trzustki (kwalifikacja chorych, opieka około- i pooperacyjna, izolacja wysp trzustkowych) – San Rafaelle Ospedale, Mediolan, Włochy – Kierownik szkolenia – prof. Antonio Secchi – (past president – International Pancreas and Islets Transplant Asocciacion)
 •  2008 – 2010 – Specjalizacja z Transplantologii Klinicznej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej – Kierownik Specjalizacji – prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski
 • 2014 – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Radę I Wydziału Lekarskiego na podstawie osiągnięcia naukowo – technicznego pt: „Ocena czynników wpływających na wczesne i odległe wyniki przeszczepienia nerki”.

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

 • 1999 – 2001 – staż podyplomowy; Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 • 1997 – 2016 – członek zespołu Pracowni Perfuzji Nerek przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
 •  2001 – 2005 – doktorant w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 •  2001 – 2016 – młodszy asystent, asystent, starszy asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Dzieciątka Jezus, Warszawa
 •  2001 – 2010 – Kierownik Zespołu Pracowni Perfuzji Nerek przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM
 •  2005 – 2008 – asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM
 •  2008 – 2016 – adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM
 •  2011 – 2016 – Kierownik Pracowni Izolacji Wysp Trzustkowych przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 •  2013 -2016 Redaktor Naczelny kwartalnika MEDtube Science
 •  2015 do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Konsorcjum Bionic
 •  2015 do chwili obecnej – Fundacja Badań i Rozwoju Nauki – Koordynator ds. Projektów Naukowych
 •  2016 do chwili obecnej – Dyrektor Medyczny Przychodni Lekarskiej MediSpace
 •  2017 do chwili obecnej – Szpital Medicover – lekarz konsultant Kliniki Chirurgii Ogólnej

Publikacje

Ze względu na toczący się proces patentowy, artykuły związane z projektem biodrukowania 3D bionicznej trzustki oczekują na przyjęcie do publikacji.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

 • Polskie Stowarzyszenie Bankowania Tkanek i Komórek (od 2011 jako członek założyciel)
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich (od 2007)
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne (od 2003)
 • The Transplantation Society (od 2008)
 • International Pancreas Islet Transplant Association (od 2008)
 • International Society for Organ Donation and Procurement (od 2010)

Nagrody naukowe:

 • 2013 listopad – nagroda Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego za rozwój programu przeszczepień żywych dawców nerki
 • 2011 kwiecień – nagroda sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich za publikację: pt. „ Transendoscopic islet transplantation to gastric submucosa of pigs with streptozotocine induced diabetes” w trakcie kongresu Sekcji Videochirurgii TCHP, Gdynia
 • 2010 styczeń – Nagroda Prezesa Rady Ministrów (Donalda Tuska) za cykl prac o perfuzji pulsacyjnej narządów przed przeszczepieniem
 • 2009 czerwiec – Pierwsza nagroda towarzystwa RISET (Reprogramming Immune System toward Tolerance) przyznana w trakcie międzynarodowego zjazdu – Beta Cell Replacement in Diabetes w Nantes (Francja) za pracę: Transendoscopic Islets Transplantation in pigs.
 • 2009 maj – nagroda Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego za pracę dotyczącą pierwszego w Polsce allogenicznego przeszczepienia wysp trzustkowych, IX Kongres PTT, Kraków
 • 2008 lipiec – Nagroda Rektora WUM za pierwsze przeszczepienie wysp trzustkowych w Polsce
 • 2008 czerwiec – Nagroda Zespołowa I-go stopnia Rektora WUM za cykl prac  otyczących perfuzji narządów
 • 2008 czerwiec – order of distinguish za najlepszą pracę plakatową na American Transplant Congress w Montrealu (Kanada)
 • 2007 październik – najlepsza prezentacja plakatowa w trakcie kongresu ESOT w Pradze (Czechy)
 • 2007 październik – nagroda Europejskiego Towarzystwa Transplantacyjnego za pracę dotyczącą odległych wyników przeszczepienia nerek od dawców zakażonych HCV – “Young Investigator Avard”, w trakcie kongresu ESOT w Pradze (Czechy)
 • 2007 maj – order of distinguish za najlepszą pracę plakatową na American Transplant Congress w San Francisco (USA)
 • 2002 listopad – Nagroda Rektora WUM za pracę “Six – Years Experience in Continuous Hypothermic Pulsatile Perfusion Kidney Preservation”
 • 2001 listopad – Nagroda – Belzer’s Award in Organ Preservation za pracę: “Viability Index – the new way to predict early renal graft function during Continuous Hypothermic Pulsatile Perfusion” podczas 6th Congress of the International Society for Organ Sharing, Nagoya (Japonia)
 • 2000 styczeń – złota odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego za działalność naukową
 • 1999 październik –Pierwsza nagroda za najlepszą prezentację ustną podczas the 10th European Students Conference at the Charite – for students and young doctors w Berlinie (Niemcy)
 • 1998 październik – Wyróżnienie za prezentację plakatową w trakcie Scientific Congress of Students and Young Doctors w Warszawie za pracę: „Próba modyfikacji płynu perfuzyjnego do przechowywania nerek przeszczepianych uszkodzonych niedokrwieniem”.

Inne nagrody:

 • 2016 styczeń – Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2013 styczeń – I Nagroda firmy Gedeon Richter – „Z pasją ku przyszłości” za osiągnięcia naukowe
 • 2012 marzec – Medal Jubileuszowy 110-lecia Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie „za zasługi dla Szpitala”
 • 2009 wrzesień – Brązowy Krzyż zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego za osiągnięcia naukowe