demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Zespół

ZESPÓŁ NAUKOWY

dr hab. med. Michał Wszoła

Przewodniczący Rady Konsorcjum BIONIC

Tomasz Bryniarski

Zespół naukowy

Dr n. biol. Paweł Turowski

Zespół naukowy

dr n. wet. Grzegorz Tymicki

Zespół naukowy

lek. Dominik Drobiński

Zespół naukowy

Katarzyna Kosowska

Zespół naukowy

Łukasz Kaczyński

Zespół naukowy

Paulina Korycka

Zespół naukowy

dr n. med. Marta Klak

Manager Labolatorium

Tomasz Dobrzański

Zespół naukowy

Dawid Kubinkiewicz

Zespół naukowy

Marta Kołodziejska

Zespół naukowy

lek. Andrzej Berman

Zespół naukowy

Dominika Ujazdowska

Zespół naukowy

Mariusz Wyrwicki

Zespół naukowy

ZESPÓŁ FUNDACJI

Wiktor Witkowski

Prezes Fundacji

Maciej Twarogowski

Koordynator projektów

dr hab. med. Michał Wszoła

Przewodniczący Rady Konsorcjum BIONIC

Justyna Wojtalik

Marketing Manager

Aleksandra Socha

Dyrektor Zarządzająca

Jolanta Janiszewska

Kierownik biura